Wie durft de Woningmarkt te hervormen?

Een verkorte versie van dit artikel verscheen 23 november 2016 in NRC Nadat we ons een paar jaar geleden nog zorgen maakten over de ingestortte woningmarkt staan de woningprijzen alweer over te koken. Er moet volop gebouwd worden. Minister Blok reist naar Azië om met Chinese, Koreaanse en Japanse geldschieters te spreken over investeringen in Nederlandse huurwoningen. VVD en d’66 hervormen het erfpachtsysteem dat de vrije markt zou belemmeren en linkse politici vinden dat er sociale woningen bijgebouwd moeten worden om wonenMeer informatie

Bouw échte woningen geen noodwoningen

In mijn maandelijkse column op renovatieprofs verbaas ik me over de plotselinge roep om noodwoningen. Haastig aangelegde noodwoningen zijn kwalitatief inferieur, kosten meer dan degelijke nieuwbouw en kunnen alleen sneller gebouwd worden door wetten te omzeilen. Waarom dan toch die paniekerige roep om tijdelijke woningbouw? Ik denk dat de vraag om tijdelijk ergens te kunnen wonen verward wordt met de vraag naar een tijdelijke woning. De vraag naar woningen is permanent. Door tijdelijke woningen te bouwen maken we het woningtekortMeer informatie

Kleine initiatiefnemers bouwen sneller en beter

Deze tekst is als gespreksnotitie ingediend voor het rondetafelgesprek op 10 september 2015 met de commissie stedelijke vernieuwing van de tweede kamer. Harvey Otten was uitgenodigd zijn visie te geven op de bouwopgave voor de stad. Woningen zijn geen massaproduct. Dat maakt iedereen dagelijks mee, staand in je eigen keuken, zittend in je stoel of bank, onder de douche of in bad. Ons huis is anders dan het huis van de buren en al helemaal anders dan wonen in eenMeer informatie

Renoveren in de betekeniseconomie

Terwijl de bouw vecht tegen de naweeën van de crisis maken marketeers zich klaar voor de betekeniseconomie. We zien het in de schappen van de supermarkt waar termen als “puur”, “zuiver”, “eerlijk” en “echt”, suggereren dat de melk, het brood, het vlees en de boter recht uit de wei in het boodschappenkarretje kunnen worden geladen. De Rabobank, die een paar jaar terug nog pochte met de Triple A-status, probeert nu met de slogan “een aandeel in elkaar” het geschonden blazoenMeer informatie

Weg met de Maxis

Een winkel uit Muiden waar het nieuwe Amsterdams gemeentebestuur de nek voor uitsteekt. Dat moet wel een heel bijzondere zijn. De Maxis in Muiden is uniek. Het is de enige Noordhollandse weidewinkel. Begin jaren zeventig gestart door het Bijenkorf concern. Een hypermarkt had het moeten worden. Net als de Franse hypermarchés hadden deze snelwegsupermarkten de detailhandel uit de omliggende dorpen moeten zuigen. Dat wilde in Nederland minder vlotten. De Maxis leed regelmatig verlies en veranderde bijna even vaak van eigenaar.Meer informatie

Erfpacht in de deeleconomie

Amsterdam wil de erfpacht afschaffen. Het staat in het coalitieakkoord dat d’66 VVD en SP afsloten. Gejuich klinkt uit de liberale gelederen. Nu beschouw ik mezelf als behoorlijk liberaal maar juist daarom kan ik maar moeilijk meejuichen. Natuurlijk heeft de erfpacht bewoners in bijvoorbeeld  Amsterdam Zuid wel eens wat hoofdbrekens bezorgd. Jarenlang hadden ze geen probleem met de erfpachtcanon die ergens kort na de oorlog voor vijftig jaar was vastgelegd. Zo rond deze eeuwwisseling bleek de goedkope grond onder hunMeer informatie

Geouwehoer om te wonen in Amsterdam

Hoe kan het dat er het afgelopen jaar 10.000 Amsterdammers bijgekomen zijn en per saldo maar 1.000 woningen gebouwd? Dat zijn van die vragen die me bezighouden in deze transitiefase die we crisis noemen. Amsterdam heeft een rijke traditie als het aankomt op zichzelf uit de crisis bouwen. Met de grachtengordel werd begonnen in de tachtigjarige oorlog. De paleizen voor de arbeiders in plan Zuid werden voor een groot deel opgetrokken in de jaren dertig. Binnen de lijnen van hetMeer informatie

Architectenwinkel blijft groeien

In 2012 zijn we in Amsterdam gestart met een architectenwinkel. Via collega’s in andere steden is dit concept uitgerold in tientallen architectenwinkels door het hele land. Het is prettig om te zien dat in deze economisch barre tijden de beroepsgroep de handen ineen slaat. Door samen de architectenwinkel te starten kunnen we beter voor het voetlicht brengen dat zelf bouwen begint met een architect. De architectenwinkel is een wekelijks inloopspreekuur. Architecten van de BNA geven gratis advies aan particulieren dieMeer informatie

Op naar 100% zelfbouw

Eerlijk gezegd heb ik ook jaren gedacht dat zelfbouw nooit een alternatief voor de Nederlandse woningmarkt kan zijn. Net als al mijn vakbroeders ben ik onderwezen in de traditie dat woningbouw volkshuisvesting is. Alsof we woningen bouwen om daklozen te huisvesten en erbarmelijke levensomstandigheden te bestrijden. Dat je huizen bouwt voor mensen die graag op een mooie plek willen wonen sijpelde de afgelopen jaren langzaam door in de nieuwbouwmachine. Voorzichtig werd er nagedacht over de identiteit van woningen, buurten enMeer informatie

Hoe kunnen we de Amsterdamse woningmarkt gezond maken?

Wethouder Wiebes heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid. Het aandeel sociale woningbouw in Amsterdam zou moeten halveren. PvdA en SP hebben meteen gesuggereerd dat deze VVD-wethouder van plan is alle kansarmen de stad uit te jagen. Een kunstmatige tegenstelling waar de Amsterdammers die een prettige woning zoeken weinig mee opschieten. De Amsterdamse woningmarkt zucht en steunt onder het aandeel sociale woningbouw. Van alle Amsterdamse woningen is 61% sociaal. Ik woon tegenover een rijtje nieuwbouwwoningen dat illustratief is voor watMeer informatie

Wonen voor komende 150 jaar

Ooit komt het goed met de woningbouw. Een optimistische gedachte om het nieuwe jaar te starten. Eens zal de bodem bereikt zijn. Dan vraag ik me af of we al klaar zijn om op die bodem te bouwen. Al ver voor de crisis werd ons ontwerpers voorgehouden dat de woningmarkt zou veranderen. We zouden van een aanbod- naar een vraagmarkt gaan. Makelaars hebben de afgelopen jaren geleerd wat dat betekent. In tijden van hoogconjunctuur stonden voor ieder pand de kopersMeer informatie

Andere Tijden Architectuur

Bijna een jaar geleden ontstond samen met Mike Gieskens het idee te schrijven over architectuur van toen. Dit naar aanleiding van een bezoek aan Kattenbroek in Amersfoort. Zo’n project dat twintig jaar geleden midden in de publiciteit stond, discussies opleverde. De helft van de woningen stond nog in de steigers of was vers opgeleverd en stond met kale tuinen aan lege straten met net aangeplante bomen. The proof of the pudding is in the eating. Eigenlijk zou je pas nuMeer informatie

Friteszakkentheorie

Waarom voelt nieuwbouw toch vaak zo bedompt? Veel van onze isolatiesystemen zijn niet damp-open. Aan de binnenzijde zit een dampremmende laag, aan de buitenzijde een vochtkerende laag. Gevolg is dat we leven in een plastic zak. Dat is inderdaad niet gezond. We proberen dat tegen te gaan door te ventileren maar het blijft behelpen. Om toe te lichten hoe wij leven gebruik ik de friteszakken-theorie. Uit m’n puberteit kan ik me fritesboer Tiny herinneren die heerlijke dikke zelfgesneden friten verkocht.Meer informatie

Scholen duurzaam verbouwen

Tijdens het congres Delen en Doen van Duurzame scholen mocht ik een warm pleidooi houden voor het duurzaam verbouwen van scholen. We zullen moeten. In Nederland staan een kleine 8000 basisschoolgebouwen. We bouwen jaarlijks 100 nieuwe basisscholen. Stel dat dat allemaal vervangende nieuwbouw is. Dan betekent dat dat onze huidige scholen 80 jaar mee moeten. De grootste opgave waar we voor staan is de huidige scholen verbouwen, verbeteren en onderhouden. Willen we dat duurzaam doen dan moeten we niet denkenMeer informatie

zelfbouwen

Amsterdam gaat 1000 zelfbouwkavels verkopen. Een goed idee. Het geeft mensen de kans hun droomhuis te bouwen. Het vraagt wel een andere service van de stad. Hoe het niet moet is te zien op het oostelijke Rieteiland. Daar kost een prachtige kavel aan het water een half miljoen. Ik heb op een mooie dag de foto hiernaast geschoten. De eerste woning staat er nu bijna twee jaar. Om er te komen mag je over een paar betonplaten naar je dureMeer informatie