Scholen duurzaam verbouwen

Tijdens het congres Delen en Doen van Duurzame scholen mocht ik een warm pleidooi houden voor het duurzaam verbouwen van scholen. We zullen moeten. In Nederland staan een kleine 8000 basisschoolgebouwen. We bouwen jaarlijks 100 nieuwe basisscholen. Stel dat dat allemaal vervangende nieuwbouw is. Dan betekent dat dat onze huidige scholen 80 jaar mee moeten. De grootste opgave waar we voor staan is de huidige scholen verbouwen, verbeteren en onderhouden. Willen we dat duurzaam doen dan moeten we niet denken in noodoplossingen. We moeten integraal aan de slag. Dat gaat verder dan een installateur vragen een wtw-installatie te installeren omdat het CO2 gehalte in een lokaal te hoog is. Kijk ook naar de zonwering, de te openen ramen, wat voor glas wordt er toegepast, wanneer moet het dak vernieuwd worden. Misschien moeten de groepen zelfs anders verdeeld worden om te zorgen dat er niet teveel kinderen in een te krap lokaal zitten. Is daar tijd en geld voor? Jazeker. Tegenover 100 nieuwbouwscholen worden jaarlijks zeker 1000 scholen verbouwd of grootschalig opgeknapt. In plaats van achterstallig onderhoud te plegen moeten we een duurzame voorsprong nemen.