Bakel Wilbertsplein opgeleverd

De eerste fase van de herinrichting van het dorpscentrum van Bakel is opgeleverd. Midden in de zomer werden de fonteintjes voor de kerk in Bakel opengedraaid. Het door ontwerpbureau Carve ontworpen waterelement is geïnspireerd op de Peelrandbreuk, een geologische breuklijn die diagonaal door Nederland loopt maar alleen in de Peel zichtbaar is door een hoogteverschil in het landschap. Een opvallend verschijnsel bij de Peelrandbreuk zijn de wijstgronden waar water juist op de hogere delen van de breuk aan de oppervlakteLees verder

Noord Binnenstebuiten

10.000 extra woningen en honderden hectares extra groen in de Noordelijke stadsrand. Wie kan daar nu op tegen zijn? Het Parool sprak al over een “taboedoorbrekend plan” voordat de resultaten van het onderzoek vrijdag 20 november gepresenteerd werden en zette de toon. Wat staat er nu echt in het onderzoek naar de Noordelijke Stadsrand dat we samen met stadsschrijver Bas Kok, landschapsarchitecte Saline Verhoeven en mijn XOOMlab-collega’s André Langenberg en Joost Vorstenbosch opstelden? Amsterdam Noord ligt ingeklemd tussen het IJLees verder

Bos Uyterlinde in bloei

Stedenbouw is een professie van de lange adem. In 2010 mocht ik samen met mijn Bredase collega Dennis de Poorter een stedenbouwkundig ontwerp maken voor Bos Uyterlinde. Op de locatie van een in onbruik geraakt kantorenblok in de bossen tussen Amersfoort en Soest maakten we een verkaveling voor 16 vrijstaande woningen. De woningen staan rond een hof zodat alle tuinen achter de woningen direct overlopen in het gemeenschappelijk boskavel. Auto’s parkeren onder aan een helling en blijven daardoor uit hetLees verder

Winkelen in de Waalsprong

In 2025 woont 1 op de 5 Nijmegenaren ten noorden van de Waal. Nu de eerste buurten in de Waalsprong gebouwd zijn wordt een nieuw centrum voor de Waalsprong voorbereid. Het winkelcentrum moet het hart van de Waalsprong worden. De definitieve vorm, grootte en invulling ligt niet vast. Met XOOMlab-collega Joost Vorstenbosch is gekeken of met al deze onzekerheden een beeld kan worden geschetst wat het centrum kan zijn. Een student van het mediacollege Amsterdam heeft een video gemaakt vanLees verder

XOOMlab lanceert De Nieuwe Magere Brug

Met XOOMlab-collega’s André Langenberg, Harvey Otten en Joost Vorstenbosch presenteren we een nieuwe brug over het IJ in Amsterdam. Een spectaculair ontwerp dat de oude grachtengordel en het nieuwe Amsterdam van de NDSM en Buiksloterham aan elkaar koppelt. De Nieuwe Magere Brug wordt de grootste ophaalbrug van de wereld. Dagelijks reizen tienduizenden voetgangers en fietsers met pontjes naar het Amsterdamse centrum. Anno 2015 is een fietsbrug over het IJ onontbeerlijk. Voor booming Amsterdam-Noord is een brug van Overhoeks-West naar hetLees verder

Vrije kavels in bossen bij Amersfoort

Op een unieke locatie, op de Utrechtse Heuvelrug bij Amersfoort worden 16 kavels aangeboden. Om een idee te geven wat hier mogelijk is hebben we een vrijstaande woning ontworpen. De kavels maken onderdeel uit van een gemeenschappelijk bosperceel. De woning richt zich maximaal op de omgeving. Vanuit je terras kun je straks zo de bossen inlopen Bijgaande visuals maakten we samen met XOOMlab collega Dimitri Langereis. Meer informatie over dit project op bosuyterlinde.nlLees verder

Dorpsinvulling Earnewâld

  In het Friese dorp Earnewâld hebben we samen met BERGcs een stedenbouwkundige invulling ontworpen. De locatie ligt tussen het kerkje van Earnewâld en het water van it Wild. Om de kwaliteit aan de dorpszijde te versterken is voorgesteld om van de parkeerplaats achter de kerk een pleintje te maken waarop geparkeerd kan worden. Samen met de dorpse woningen ontstaat dan een intiem dorpspleintje. Het ontwerp van de woningen verwijst naar de bestaande karakteristieke dorpswoningen met een lage goothoogte en een brede kroonlijst. DeLees verder

Klooster Nazareth Gemert

  Woensdag 8 januari presenteerde ik samen met Dirk Jan van Wieringhen Borski onze ontwikkelingsvisie op klooster Nazareth in Gemert. Drie thema’s zijn ons inziens essentieel om het project te laten slagen: Kwaliteit boven kwantiteit Door alleen waar nodig volume toe te voegen wordt het karakter van het complex behouden. Omdat het aantal ingrepen beperkt is leveren de investeringen die gedaan worden meer op. Door deze strategie kunnen wij maximaal inzetten op kwaliteit. Met Gemert voor Gemert Kenmerkend voor deLees verder

Collectief Particulier Eiland Ontwikkelen (CPEI)

    Met XOOMlab hebben we het voortouw genomen in het idee een nieuw eiland op IJburg collectief te ontwikkelen. Begin 2013 organiseerden we met XOOMlab een discussieavond over het idee een groep mensen te verzamelen die het eerste eiland van de tweede fase IJburg zou willen kopen. We noemden dat proces collectief particuliere eilandontwikkeling, CPEI. Dankzij een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en een onderzoeksatelier van de Hogeschool van Amsterdam krijgt CPEI erkenning en ondersteuning. Dit betekentLees verder

Stedelijke hofjes

Grootschalige retail in een binnenstedelijk blok. De intieme sfeer van de binnenstad wordt behouden door een centraal overdekt plein. Daar wandelen bezoekers uit de parkeergarage de stad in en kunnen bezoekers van de winkels genieten van een warme lunch of een kop koffie. Hoogbouw aan de spoorzijde. Ten zuiden van de hoogbouw bevinden zich verrassend intieme hoven. Zowel voor de winkels beneden als voor de woningen daarboven.Lees verder

Flitsontwerp

Voor een aantal studies in opdracht heb ik de term flitsontwerp geintroduceerd. Een flitsontwerp is een korte intensieve schetsstudie. Natuurlijk kun je aan de hand van telmodellen proberen te berekenen of een project haalbaar is. Toch zal haalbaarheid vooral afhangen van de vraag of overheid, investeerder en consument te verleiden zijn. In het flitsontwerp wordt in grote lijnen een ontwikkelingsvisie geschetst. De kansen en knelpunten van een mogelijk programma worden benoemd. Aan de hand van schetsen en referenties worden ideeënLees verder

toeristencentrum in Split

This plan for the Duilovo district is based on an approach rather than a blueprint. Each solution given is based on the specific qualities of this diverse and extraordinary site. The plan improves the natural heritage, makes use of the existing artefacts and announces the unique challenge to create a green, pleasant and ultramodern tourist quarter in the vicinity of the historical centre of Split. project voor KOW AmsterdamLees verder

Hollandse brug

Tussen de dubbelstad Almere-Amsterdam werkt de Hollandse Brug als een navelstreng. De uitbreiding van wegcapaciteit is van levensbelang voor de groei van Almere. Dit ontwerp is daarom gebaseerd op overmaat. Naast de verbreding voor auto en spoor krijgt de Hollandse brug een ecologische zone en een boardwalk. De brug wordt niet opgevat als object maar als landschappe-lijke beleving. Een product van de Hollandse polder, versmolten met het omringende landschap. De nieuwe rijbanen in de richting Almere krijgen een helling. VerkeerLees verder

Ommoord

Voor een invulling in de naoorlogse wijk Ommoord in Rotterdam Noord is ingezet op het versterken van de centrale groene corridor. Alle rijtjeswoningen staan haaks op deze fraaie parkzone. Door de kopgevels van de sociale huurwoningen aan te pakken krijgt de hele wijk nieuw karakter. Kroon op het plan is een complex met zorgwoningen in de groene ruimte.Lees verder

Bos Uyterlinde

Op een prachtige locatie aan de Utrechtseweg in Amersfoort komen boskavels en vrijstaande woningen. Samen met Dennis de Poorter van DDP architecten hebben we een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Binnen bouwenveloppen krijgen toekomstige bewoners de kans hun eigen woning midden in de bossen te ontwerpen. Uniek is dat de kavels zich op een gemeenschappelijk terrein bevinden. De Deltavormgroep heeft een landschapsontwerp gemaakt waarin het bos ontdaan wordt van coniferen en zich direct vanuit de woningen in haar oorspronkelijke pracht laat zien.Lees verder

Woningbouwstudie

Voor een woningcorporatie is een studie gedaan naar de mogelijkheid op een relatief klein binnenstedelijk terrein een stevig woonprogramma te realiseren. Gekeken is naar aspecten als differentiatie, parkeeroplossingen, mogelijkheden voor extra programma. Aandacht gaat uit naar de inrichting van de woonomgeving; het binnengebied en de ontsluitingstypologie. Uitgangspunt zijn courante woningen met een grote woonkamer en ruime balkons.Lees verder