Ommoord

Voor een invulling in de naoorlogse wijk Ommoord in Rotterdam Noord is ingezet op het versterken van de centrale groene corridor. Alle rijtjeswoningen staan haaks op deze fraaie parkzone. Door de kopgevels van de sociale huurwoningen aan te pakken krijgt de hele wijk nieuw karakter. Kroon op het plan is een complex met zorgwoningen in de groene ruimte.