Klooster Nazareth Gemert

 

Woensdag 8 januari presenteerde ik samen met Dirk Jan van Wieringhen Borski onze ontwikkelingsvisie op klooster Nazareth in Gemert. Drie thema’s zijn ons inziens essentieel om het project te laten slagen:

Kwaliteit boven kwantiteit
Door alleen waar nodig volume toe te voegen wordt het karakter van het complex behouden. Omdat het aantal ingrepen beperkt is leveren de investeringen die gedaan worden meer op. Door deze strategie kunnen wij maximaal inzetten op kwaliteit.

Met Gemert voor Gemert
Kenmerkend voor de Gemertse woningmarkt is dat Gemertenaren graag in Gemert blijven wonen. De belangrijkste doelgroep voor woningen in Gemert zijn dus inwoners uit Gemert en omstreken. Wij benutten dit potentieel door zelfbouwkavels aan te bieden en toekomstige bewoners te betrekken bij kleinschalige woonblokken.

Verkleinen is versnellen
Het totale kloostercomplex herontwikkelen is een grote en kostbare opgave. Door de opgave in kleine projecten te knippen worden risico’s beperkt en kunnen projecten gefinancierd worden met zoveel mogelijk eigen vermogen. Wij zijn er van overtuigd dat door zo min mogelijk geld te laten verdampen in rente en risicodekking we in staat zijn in een verrassend kort tijdsbestek zowel financieel, kwalitatief als maatschappelijk tot de beste resultaten te komen.

Download hier een samenvatting van het gepresenteerde plan