Winkelen in de Waalsprong

In 2025 woont 1 op de 5 Nijmegenaren ten noorden van de Waal. Nu de eerste buurten in de Waalsprong gebouwd zijn wordt een nieuw centrum voor de Waalsprong voorbereid. Het winkelcentrum moet het hart van de Waalsprong worden. De definitieve vorm, grootte en invulling ligt niet vast. Met XOOMlab-collega Joost Vorstenbosch is gekeken of met al deze onzekerheden een beeld kan worden geschetst wat het centrum kan zijn. Een student van het mediacollege Amsterdam heeft een video gemaakt van een wandeling door het winkelhart van de Waalsprong in ontwerp. Zou het mogelijk zijn een centrum te maken dat in de toekomst kan groeien langs een winkelstraat? Een straat opgebouwd uit meerdere ontwikkelingen. Van een supermarkt tot een woonwerkwoning, tot een koffiecorner en een marktkraam. Zou de route van deze straat kunnen doorlopen tot aan de dijk die uitzicht geeft op de oude Sint Stevenskerk? Dat je ziet hoe dicht de Waalsprong bij de oude binnenstad ligt!