Vereniging CPO Middenhuur opgericht

 

Samen met Joost Vorstenbosch uit ons XOOMlab hebben we de vereniging CPO Middenhuur opgericht. Het idee voor de vereniging ontstond naar aanleiding van enkele herbestemmingsprojecten die we doen waarvoor middendure huurwoningen de meest geschikte invulling lijken. De Vereniging heeft als doel collectieven van huurders in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling, het ontwerp en de exploitatie van middenhuur woningen. Het stelt huurders in staat om met een collectief van gelijkgestemden zelf een woon- en werkomgeving te ontwikkelen.

CPO Middenhuur is opgericht om nieuwe vormen van collectief particulier ontwikkelen te onderzoeken. Daarbij worden met name de mogelijkheden van cofinanciering en mede-eigendom bekeken. Het gezamelijk organiseren van huurwoningen maakt het mogelijk specifieke diensten en zorg te delen. Wat begint als een nieuwe vorm van exploiteren zou kunnen leiden tot een nieuwe vorm van wonen.

Lees meer over innovatieve vormen van wonen op xoomlab.nl

hoofdgebouw binnenhof