Bakel Centrumplan

Het centrumplan voor Bakel krijgt vaste vorm. Een jaar lang werd er in alle geledingen van het dorp geparticipeerd om tot een toekomstvisie te komen. Samen met André Langenberg werken we de ideeën nu uit tot concrete plannen. Eind 2018 presenteerden we een aantal ideeën waarover de bewoners zich in een enquete mochten uitspreken. We maakten daarvoor vier collages waarin oud tegenover nieuw is geplaatst:

Dorpsstraat huidigDorpsstraat nieuw

Dorpsstraat groen inrichten met doorgaande trottoirs en nieuw verenigingsgebouw in centrum.

Kruising huidigKruising nieuw

Kruising Gemertseweg – Helmondsestraat aanpassen om entree naar het dorpscentrum te maken

Schoolstraat huidigSchoolstraat nieuw

Verkeersvertragende maatregelen in de Schoolstraat en de weekmarkt verplaatsen naar de van der Poelstraat, “de versstraat van Bakel”

Wilbertsplein huidigWilbertsplein speeltuin

Een speeltuin als attractie op het Wilbertsplein.