De Kaap

Nog voor het eind van het jaar ronden we een haalbaarheidsstudie naar basisschool de Kaap af. In de Transvaalbuurt in Amsterdam. Lukt het de school te vernieuwen naar hedendaagse maatstaven binnen het bestaande casco? Voldoet het gebouw aan frisse scholen B? Hoe duurzaam zijn de baksteen wanden van 400 mm dik? Kunnen we in het gebouw een integraal kindcentrum vestigen? En vooral kunnen we het voor elkaar krijgen dat de kinderen uit de buurt weer hier naar school gaan? Nu gaat 75% van de kinderen onder het spoor door of de ringvaart over naar scholen buiten de buurt. Een vernieuwd gebouw is geen garantie voor nieuwe aanwas maar het is een steun in de rug voor het dagelijkse harde werk van het schoolteam.