De Kaap

Nog voor het eind van het jaar ronden we een haalbaarheidsstudie naar basisschool de Kaap af. In de Transvaalbuurt in Amsterdam. Lukt het de school te vernieuwen naar hedendaagse maatstaven binnen het bestaande casco? Voldoet het gebouw aan frisse scholen B? Hoe duurzaam zijn de baksteen wanden van 400 mm dik? Kunnen we in het gebouw een integraal kindcentrum vestigen? En vooral kunnen we het voor elkaar krijgen dat de kinderen uit de buurt weer hier naar school gaan? NuLees verder

basisschool Olympus

    De bestaande basisschool heeft een bijzondere centrale ruimte. De trappen en doorzichten doen denken aan de Carceri-schetsen van Piranesi. Door een hoge nagalmtijd en slechte doorspuiing is de ruimte nauwelijks bruikbaar. Met een akoestisch en een bouwfysisch adviseur wordt een architectonisch plan opgesteld. Afgeschermde werkplekken maken het mogelijk leerlingen zelfstandig in de hallen en de aula te laten werken. In overleg met de leerkrachten wordt aan ideeën gewerkt hoe het sportprofiel van de school direct bij binnenkomst beterLees verder

8e Montessorischool

Door de populariteit van het montessori-onderwijs kampt de school met ruimtegebrek. Met kleine ingrepen is ruimte gecreëerd binnen de school zelf. De lerarenkamer komt in een verborgen hoek van de aula, de ingang naar het speelterrein is verplaatst. De klassen zelf zijn door schuifpuien verbonden met PC-werkplekken in de hal. In het meubel voor deze werkplekken is de garderobe geïntegreerd. Boven de kleedkamers van de gymzaal is een nieuwe polyvalente ruimte gebouwd. De nieuwbouw is opgetrokken uit kruislaaghout van Lenotec.Lees verder

Schoolbibliotheek

Midden in de school op het bordes van de trap staat deze nieuwe bibliotheekkast. De bieb zat tot voor kort weggedrukt in een donker hoekje naast de kantoren van de intern begeleiders. Met de nieuwe plek staat het leren lezen centraal. De kasten zijn hoog genoeg om de kinderen af te zonderen. Vanaf de bovenverdieping zie je wat er allemaal nog te lezen valt.Lees verder

Houtconstructie in bestaande school

Vandaag mocht ik de houten constructie in de hal van basisschool Olympus bewonderen. De grote overspanning moest zo licht mogelijk blijven. Marco Pannenborg van Pensera heeft de constructie scherp uitgerekend. We hebben Kerto S balken toegepast. Het is jammer dat we het fraaie ranke balkenwerk straks schuil moeten laten gaan achter een plenum maar ik ben er van overtuigd dat de aanneme ook dat mooi weet uit te voeren.Lees verder

ROC lounge

De ROC lounge combineert een vervolgopleiding MBO/HBO met flexibele kantoorruimtes en een horecapunt. Het vervlechten van onderwijs en bedrijfsleven biedt kansen om de passie en talenten van studenten en professionals bij elkaar te brengen. Wederzijds profijt tussen studenten en professionals op het vlak van uitwisseling van kennis, talent en inspiratie. Deze inspiratie zal ook uitstralen naar de omliggende bedrijven en omgeving, zodat ROC LOUNGE de ontmoetingsplek wordt in Amsterdam Zuidoost. De ROC-lounge is een nieuwe kans voor het onderwijs énLees verder

Openluchtscholen revisited

  Is het concept van de openluchtscholen een oplossing voor de huidige onderwijstechnische, bouwfysische en budgettaire uitdagingen? Met een BNA Onderzoek team van architecten en adviseurs hebben we de kansen en kwaliteiten van de openluchtscholen onderzocht. In de jaren ’20 werden in Nederland openluchtscholen gebouwd voor stadskinderen en kinderen met tbc. Vanuit het oogpunt van gezondheid moesten deze kinderen bevrijd worden uit de van bacillen en bacteriën vergeven lokalen. Hoe actueel is dat beeld afgezet tegen het huidige streven naarLees verder

massief houten elementen

Met Lenotec elementen hebben we dit laboratorium/ handvaardigheid lokaal gemaakt. De komende zomervakantie wordt het ingericht. Al voor de zomer is het in gebruik genomen. Een lekkere knutselruimte die door de sobere ruwe uitstraling veel chaos kan verdragen. HARVEY OTTENLees verder

duurzame scholen

Duurzaamheid is een breed begrip. Om orde te scheppen worden 7 focuspunten onderscheidden waarop scholen duurzamer gemaakt kunnen worden. Warmte. Stroom. Water. Materiaal. Luchtkwaliteit. Groen. Sociaal-cultureel Om duurzame maatregelen daadwerkelijk te laten werken is meer nodig dan een technisch verhaal. Daarom worden op drie niveaus duurzame maatregelen genomen. 1. Gebouw; enkele schoolgebouwen zullen als een pilot voor duurzame maatregelen direct bouwkundig worden aangepakt. 2. Gebruik; organisatiebreed wordt onderzocht of met eenvoudige aanpassingen besparingen en duurzame verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 3.Lees verder