Openluchtscholen revisited

 

Is het concept van de openluchtscholen een oplossing voor de huidige onderwijstechnische, bouwfysische en budgettaire uitdagingen?

Met een BNA Onderzoek team van architecten en adviseurs hebben we de kansen en kwaliteiten van de openluchtscholen onderzocht. In de jaren ’20 werden in Nederland openluchtscholen gebouwd voor stadskinderen en kinderen met tbc. Vanuit het oogpunt van gezondheid moesten deze kinderen bevrijd worden uit de van bacillen en bacteriën vergeven lokalen. Hoe actueel is dat beeld afgezet tegen het huidige streven naar frisse scholen?

In 4 workshops bedachten we nieuwe schoolmodellen. Kwamen er ideeën voor gebouwdelen en werd er gesproken over het afstemmen van temperatuur en ventilatie op het bioritme van de leerlingen. Dinsdag 22 januari geeft Micha de Haas een presentatie over dit onderzoek op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT)

Lees meer over het onderzoek op de site van BNA Onderzoek BNA-onderzoek.nl