In het kader van de frisse scholen aanpak pakken we met een bouwfysisch en installatieadviseur een aantal scholen aan. Wat we aantreffen sluit aan op het landelijk beeld. De luchtkwaliteit is bedroevend. De GGD raadt aan regelmatig ramen open te zetten. Helaas zijn in de meeste lokalen te weinig ramen die open kunnen en vaak kunnen ze niet ver genoeg open om goed te doorspuien. Daarnaast blijkt dat met de ramen dicht de ventilatie tekort schiet. Het meest schokkend is dat het niet eens de verouderde scholen zijn die slecht scoren. Met name de nieuw opgeleverde scholen hebben lokalen die te warm worden, ramen die maar op een kiertje kunnen en nauwelijks frisse lucht door een niet of slecht functionerend ventilatiesysteem. Werk aan de winkel dus.