Een eenvoudige vraag van een school. Is een transformatorhuis in ons gebouw gevaarlijk voor de gezondheid van de kinderen? 2 deskundigen gebeld. Een milieucriticus en een techneut. Beiden gaven hetzelfde antwoord. Er is geen hard bewijs dat electromagnetische straling een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Er zijn onderzoekers die spreken over een verdubbelde kans op leukemie wanneer kinderen worden blootgesteld aan 0,4 microtesla. De grenswaarde voor de wereldgezondheidsorganisatie is 100 microtesla. We kunnen gaan meten hoeveel straling er is. Maar we zullen goed moeten afwegen waaraan we moeten voldoen.