Voor een Amsterdams schoolbestuur werken we aan een duurzaam beleidsplan. Duurzaamheid is een breed begrip. Om orde te scheppen onderscheiden we 7 focuspunten waarop we scholen duurzamer gaan maken. Warmte, stroom, binnenklimaat, water, materiaal, groen en sociaal-cultureel.

Om duurzame maatregelen daadwerkelijk te laten werken is meer nodig dan een technisch verhaal. Daarom
gaan we op 3 niveaus duurzame maatregelen doorvoeren.
‐ Gebouw
Enkele schoolgebouwen zullen als een pilot voor duurzame maatregelen direct bouwkundig worden
aangepakt.
‐ Gebruik
Organisatiebreed wordt onderzocht of met eenvoudige aanpassingen besparingen en duurzame
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
‐ Gedrag
Met presentaties en lesmethodes bereiken we dat duurzame maatregelen daadwerkelijk effect
sorteren.