duurzame scholen

Duurzaamheid is een breed begrip. Om orde te scheppen worden 7 focuspunten onderscheidden waarop scholen duurzamer gemaakt kunnen worden. Warmte. Stroom. Water. Materiaal. Luchtkwaliteit. Groen. Sociaal-cultureel

Om duurzame maatregelen daadwerkelijk te laten werken is meer nodig dan een technisch verhaal. Daarom worden op drie niveaus duurzame maatregelen genomen.
1. Gebouw; enkele schoolgebouwen zullen als een pilot voor duurzame maatregelen direct bouwkundig worden aangepakt.
2. Gebruik; organisatiebreed wordt onderzocht of met eenvoudige aanpassingen besparingen en duurzame verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
3. Gedrag; met presentaties en lesmethodes bereiken we dat duurzame maatregelen daadwerkelijk effect sorteren.