Deze bestaande basisschool heeft een bijzondere centrale ruimte. Brede trappen maken podia, tribunes en doorzichten in de aula. Door een hoge nagalmtijd en slechte doorspuiing is de ruimte nauwelijks bruikbaar. Met een akoestisch en een bouwfysisch adviseur wordt een architectonisch plan opgesteld. Afgeschermde werkplekken maken het mogelijk leerlingen zelfstandig in de hallen en de aula te laten werken. In overleg met de leerkrachten wordt aan ideeën gewerkt hoe het sportprofiel van de school direct bij binnenkomst beter tot uitdrukking kan komen. Door werkplekken te combineren met een klauterparcours bijvoorbeeld.