duurzame scholen

Duurzaamheid is een breed begrip. Om orde te scheppen worden 7 focuspunten onderscheidden waarop scholen duurzamer gemaakt kunnen worden. Warmte. Stroom. Water. Materiaal. Luchtkwaliteit. Groen. Sociaal-cultureel Om duurzame maatregelen daadwerkelijk te laten werken is meer nodig dan een technisch verhaal. Daarom worden op drie niveaus duurzame maatregelen genomen. 1. Gebouw; enkele schoolgebouwen zullen als een pilot voor duurzame maatregelen direct bouwkundig worden aangepakt. 2. Gebruik; organisatiebreed wordt onderzocht of met eenvoudige aanpassingen besparingen en duurzame verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 3.Lees verder