Een eerste schets voor een stedenbouwkundige studie. Is het mogelijk tegelijk een groot bouwvolume te maken en aan te sluiten bij een kleinstedelijke schaal?