Een flitsontwerp voor een zichtlocatie. Een fantastische punt aan het water. Maar ook mooie plekken zijn in deze barre tijden  moeilijk te ontwikkelen. Daarom hebben we samen met BNB een meerjarenplan voorgesteld.
Gestart wordt met een klein gebouw aan het water dat als een visitekaartje voor het gebied moet functioneren. Misschien meteen al met een horecavoorziening waar de bedrijven en bewoners uit de omgeving en de waterrecreanten van kunnen profiteren.
Dit icoon wordt in de loop der jaren uitgebreid met kantoren, ateliers, bedrijfsruimtes, bedrijfswoningen, showrooms. Deze tijd vraagt om een flexibel concept dat een visie op lange termijn waarborgt en op actuele kansen kan inspelen.