snelle snappers

In het kader van de duurzame basisscholen starten we met een project om electriciteit te besparen. We beginnen met het aanpakken van het gebruik. Een groot deel van de stroom verliezen we door apparaten die stand-by staan of zelfs het hele weekend en ’s avonds aan blijven. De firma plugwise heeft een systeem dat meet door welke apparaten onnodig stroom wordt verbruikt. Per stopcontact en per ruimte kan centraal worden uit- en ingeschakeld. Dit kan tot 40% van het electriciteitsverbruik besparen. Een touch-screen maakt een saaie besparing spannend. Enkele leerlingen, “snelle snappers”, gaan dit scherm bedienen. De zonnepanelen komen in maart.