Watertoren

Onze plannen voor de watertoren in Rotsoord in Utrecht zijn doorgedrongen tot de tweede en laatste ronde. In november vindt de definitieve gunning plaats. Met De Ruimte Projectontwikkeling (drpo.eu) hebben we een ontwerp en een businessplan gemaakt voor de watertoren in Rotsoord (Utrecht). Het idee is de watertoren in te zetten als duurzame accu. Wanneer er een elektriciteitsoverschot in de wijk ontstaat wordt water in het watervat boven in de toren gepompt. Deze energie kan later weer aan het elektriciteitsnet worden toegevoegd door de toren leeg te laten stromen. Pompaccumulatie heet deze techniek. Het zou voor het eerst zijn dat dit in Nederland wordt toegepast en waarschijnlijk is wereldwijd nog nooit geexperimenteerd met kleinschalige pompaccumulatie.
Stedin (stedin.net) de regionale netbeheerder heeft met ons dit plan verder uitgewerkt. Het past precies in hun zoektocht smart grids op te zetten waarbij elektriciteitsopwekking en verbruik in kleine netwerken bijeen worden gebracht.