Landschap en grootschalige retail

Vier varianten om grootschalige retail te integreren in het landschap zijn bestudeerd. Een matrix van mogelijke duurzaamheidsingrepen is opgesteld. Op basis van de modellen en de ingrepen zijn investeringskosten opgesteld. Verrekend met de verlaging van de exploitatielasten vormen deze de basis voor een strategie voor grondbiedingen.
project voor KOW Amsterdam