Hollandse brug

Tussen de dubbelstad Almere-Amsterdam werkt de Hollandse Brug als een navelstreng. De uitbreiding van wegcapaciteit is van levensbelang voor de groei van Almere. Dit ontwerp is daarom gebaseerd op overmaat. Naast de verbreding voor auto en spoor krijgt de Hollandse brug een ecologische zone en een boardwalk. De brug wordt niet opgevat als object maar als landschappe-lijke beleving. Een product van de Hollandse polder, versmolten met het omringende landschap. De nieuwe rijbanen in de richting Almere krijgen een helling. VerkeerLees verder